Privacyverklaring 

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij je persoonsgegevens. Om je te informeren hoe wij met je gegevens omgaan hebben we deze privacyverklaring opgesteld. 

Contactgegevens 

Henriëtte Steneker is namens ‘Inspirity verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Bedrijfsnaam: Inspirity 

Naam: Henriëtte Steneker 

Adres: Hei 9

Woonplaats: 5995 SB Kesseleik

Telefoon: 06 22228180

E-mail: info@inspirity.nl 

KvK: 50871390 

Verkrijgen van persoonsgegevens 

 

Indien je gebruik maakt van mijn diensten verstrek je jouw persoonsgegevens om je deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via de website, via e-mail, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik je persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van een coachtraject. 

De volgende persoonsgegevens verwerk ik eventueel via mijn website, en tijdens het begeleidingsproces: 

• Voor- en achternaam 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Bankrekeningnummer 

• Gespreksverslagen 

• Inhoud van communicatie 

• Overige persoonsgegevens en gegevens over je persoonlijke situatie, welzijn en gezondheid die je actief verstrekt in mijn sessies, in correspondentie of telefonisch. 

• IP-adres 

• (Geanonimiseerde) gegevens over jouw activiteiten op mijn website 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik je persoonsgegevens? 

Je persoonsgegevens verwerk ik voor de volgende doelen: 

• het bieden van een persoonlijk coachtraject 

• om diensten op locatie te bewerkstelligen

• verzenden van een nieuwsbrief of e-book 

• om eventueel een dossier aan te leggen voor een langer traject 

• verbetering van diensten 

• Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te voeren • je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten 

• facturering en het nemen van incassomaatregelen 

• Wanneer je de website bezoekt, gebruiken we cookies om jouw ervaring te optimaliseren en bieden we je hopelijk een naadloze ervaring

 

Verwerkersovereenkomsten Voor het opslaan en/ of verwerken van persoonlijke gegevens gebruik ik verwerkers als Microsoft Office 365, Google Analytics. Hiermee zijn verwerkingsovereenkomsten afgesloten ter verduidelijking van hoe en waar de verwerker de persoonsgegevens verwerkt en beveiligd. Bij het ontwikkelen en ontwerpen van deze programma’s, is ervoor gezorgd dat persoonsgegevens goed worden beschermd. Daarnaast wordt data geminimaliseerd. Alleen gegevens die nodig zijn voor een persoonlijk coachtraject worden verwerkt, én worden niet langer bewaard dan nodig.

 

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens? 

Je persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. 

De bewaartermijn gaat lopen na bijvoorbeeld het beëindigen van onze relatie, het einde van klantcontact of het doen van een registratie. 

 

De volgende bewaartermijnen hanteer ik: 

• Jouw persoonsgegevens en verslagen worden maximaal een jaar bewaard. 

• Persoonsgegevens op de factuur bewaar ik 7 jaar, want iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). 

• Je IP-adres wordt door Google Analytics bewaard tot maximaal 26 maanden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Je gegevens verkoop ik niet aan derden. Ik verstrek deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

De gegevens uit jouw dossier kan ik ook nog voor de volgende doelen gebruiken: 

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als begeleiding is afgerond. Of bij het verwijzen naar een andere begeleider. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming. 

• Een (geanonimiseerde) gebruik van informatie tijdens intercollegiale toetsing. Tevens vraag ik hier jouw toestemming voor. 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

 

Cookies

Op de website gebruik ik alleen cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.

– Technische en functionele cookies Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen en of je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen cookies. 

– Analytische cookies De hiermee verzamelde (en geanonimiseerde) informatie stelt mij in staat om de gebruikersbeleving van de website te verbeteren. 

– Social media cookies: Deze buttons werken door middel van cookies die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@inspirity.nl

Ik reageer zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Tevens wil ik je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Hoe beveilig ik je persoonsgegevens? 

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. 

Dit betekent onder meer dat ik: 

• Zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens 

• Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens 

• Gebruik maak van wachtwoorden 

• Gebruik maak van een virusscanner 

• Gebruik maak van een firewall 

• Als jouw coach/ facilitator heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. 

 

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@inspirity.nl

Stel hier je vraag